Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIESPACH_Jan_Kryštof_1850)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIESPACH Jan Kryštof 1850

Z Personal
Jan Kryštof DIESPACH
Narození 1850
Povolání

24- Představitel řemesel nebo cechů

88- Umělecký řemeslník


Jan Kryštof DIESPACH