Historie verzí stránky „DIESSNER Adolf 12.7.1886-10.6.1967“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace