Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIETL_Jan_1780)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIETL Jan 1780

Z Personal
Jan DIETL
Narození 1780
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Jan DIETL