Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIETRICHŠTEJNA_z_Gabriela_1800-1881)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIETRICHŠTEJNA z Gabriela 1800-1881

Z Personal
Gabriela DIETRICHŠTEJNA z
Narození 1800
Úmrtí 1881
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Gabriela DIETRICHŠTEJNA z