Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIETZ_Adam_Ferdinand_7.5.1708-17.6.1777)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIETZ Adam Ferdinand 7.5.1708-17.6.1777

Z Personal
Adam Ferdinand DIETZ
Narození 7.5.1708
Úmrtí 17.6.1777
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Adam Ferdinand DIETZ