Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DIMTER_Georg_Franz_1692-1760)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DIMTER Georg Franz 1692-1760

Z Personal
Georg Franz DIMTER
Narození 1692
Úmrtí 1760
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Georg Franz DIMTER