DLABAČ Jan 30.12.1809-22.8.1873: Porovnání verzí

Z Personal
(DLABAČ_Jan_30.12.1809-22.8.1873)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 30.12.1809
 
| datum narození = 30.12.1809
| místo narození =  
+
| místo narození = Nymburk
 
| datum úmrtí = 22.8.1873
 
| datum úmrtí = 22.8.1873
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 63- Spisovatel
 
| povolání = 63- Spisovatel
 
15- Lékaři
 
15- Lékaři
Řádka 11: Řádka 11:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan DLABAČ
+
}}
 +
'''DLABAČ, Jan''', ''* 30. 12. 1809 Nymburk, † 22. 8. 1873 Praha, lékař, historiograf, kronikář''
 +
 
 +
Byl nejstarším z dětí nymburského měšťana a řeznického mistra
 +
Jana D. (1788–1849) a Anny, roz. de Giorgiové (1789
 +
až 1855). Studoval v Hradci Králové, od 1830 na lékařské
 +
fakultě v Praze, kde 1835 promoval. Disertaci obhájil na téma
 +
''De vino Melnicensi'' (O mělnickém víně). Po návratu do rodného
 +
města se věnoval obrozenecké činnosti a živil se lékařskou
 +
praxí. Stal se městským fyzikem, zabýval se především interní
 +
a oční medicínou. Současně vedl vlastní hospodářství, z jehož
 +
zdrojů doplňoval rodinný příjem.
 +
 
 +
V druhé polovině 40. let byl D. hlavním organizátorem
 +
vlasteneckých akcí v Nymburce. Sbíral starožitnosti a zasloužil
 +
se o regulaci městského hřbitova. Od 1851 byl členem
 +
Společnosti Českého musea, od 1870 přispívajícím členem
 +
Spolku historického. 1863 se stal dopisujícím členem
 +
Archeologického sboru Českého musea, jehož zasedání se
 +
pak i v posledních letech života, kdy se po mrtvici přestěhoval
 +
k dceři do Prahy, účastnil osobně. D. vynikl jako autor
 +
obsáhlého rukopisného díla o dějinách města Nymburka.
 +
Nepublikoval však, jak mylně uvádí ''Ottův slovník naučný'',
 +
v ''Památkách archeologických a místopisných''. V časopise pouze
 +
K. V. Zap 1859 použil D. rukopis jako podklad k vlastnímu
 +
tam otištěnému článku (''Nymburk, královské město nad Labem'').
 +
 
 +
D. si dopisoval s významnými českými intelektuály, mj. s K. S.
 +
Amerlingem či s B. Němcovou, o jejíž zdravotní stav v době
 +
jejího pobytu v Nymburce (1848–49) pečoval. Spisovatelka
 +
ho zvěčnila v drobném díle ''Kávová společnost''.
 +
 
 +
Od 1837 byl ženatý s Marií (1801–1850), dcerou nymburského
 +
měšťana a magistrátního rady Tomáše Černého. S ní
 +
vychoval syna Jana (1838–1900), pozdějšího ředitele hospodářské
 +
školy v Hracholuskách a 1878–86 starostu Nymburka,
 +
a dceru Kateřinu (1843–1919), která se stala manželkou archiváře
 +
a historika Josefa Emlera (1836–1899). D. náhrobní
 +
deska ze zrušeného hřbitova byla umístěna ve dvoře starého
 +
nymburského děkanství, kde byla pohřbena i manželka Marie.
 +
 
 +
'''L:''' AČL, s. 41–42; OSN 7, s. 676; F. Kulhánek, Dějiny královského města
 +
Nymburka, 1911, s. 379; J. V. Prášek [Dr. J. D.], in: Samostatnost 3, 1913,
 +
č. 246, příl.; V. J., MUDr. J. D., in: Polabské noviny 2, 1926, č. 12; O. Matoušek,
 +
Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy, 1954, s. 74–78; M. Šlesinger,
 +
D. Pamětní kniha města Nymburka, in: Vlastivědný zpravodaj Polabí
 +
2, 1962, s. 20–23; H. Sedláčková, Rok 1848 v Nymburce podle dobových
 +
zpráv J. D. a Boženy Němcové, in: tamtéž 28, 1988, s. 41–49; Božena Němcová,
 +
Korespondence I (1844–1852), 2003, passim.
 +
 
 +
'''P:''' SOkA Nymburk se sídlem v Lysé n. Labem, fond D. J., Med. Dr.;
 +
Memorabilien -Buch der k. Stadt Nymburg begründet im Jahre 1846 (rkp.
 +
inv. č. IV–19 uložený v Polabském muzeu – Vlastivědném muzeu Nymburk).
 +
 
 +
Karel Černý, Marek Ďurčanský, Igor Votoupal
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
Řádka 18: Řádka 73:
  
 
[[Kategorie:1809]]
 
[[Kategorie:1809]]
 +
[[Kategorie:Nymburk]]
 
[[Kategorie:1873]]
 
[[Kategorie:1873]]
 +
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 11. 1. 2017, 16:03

Jan DLABAČ
Narození 30.12.1809
Místo narození Nymburk
Úmrtí 22.8.1873
Místo úmrtí Praha
Povolání

63- Spisovatel 15- Lékaři

62- Osvětový nebo veřejný činitel

DLABAČ, Jan, * 30. 12. 1809 Nymburk, † 22. 8. 1873 Praha, lékař, historiograf, kronikář

Byl nejstarším z dětí nymburského měšťana a řeznického mistra Jana D. (1788–1849) a Anny, roz. de Giorgiové (1789 až 1855). Studoval v Hradci Králové, od 1830 na lékařské fakultě v Praze, kde 1835 promoval. Disertaci obhájil na téma De vino Melnicensi (O mělnickém víně). Po návratu do rodného města se věnoval obrozenecké činnosti a živil se lékařskou praxí. Stal se městským fyzikem, zabýval se především interní a oční medicínou. Současně vedl vlastní hospodářství, z jehož zdrojů doplňoval rodinný příjem.

V druhé polovině 40. let byl D. hlavním organizátorem vlasteneckých akcí v Nymburce. Sbíral starožitnosti a zasloužil se o regulaci městského hřbitova. Od 1851 byl členem Společnosti Českého musea, od 1870 přispívajícím členem Spolku historického. 1863 se stal dopisujícím členem Archeologického sboru Českého musea, jehož zasedání se pak i v posledních letech života, kdy se po mrtvici přestěhoval k dceři do Prahy, účastnil osobně. D. vynikl jako autor obsáhlého rukopisného díla o dějinách města Nymburka. Nepublikoval však, jak mylně uvádí Ottův slovník naučný, v Památkách archeologických a místopisných. V časopise pouze K. V. Zap 1859 použil D. rukopis jako podklad k vlastnímu tam otištěnému článku (Nymburk, královské město nad Labem).

D. si dopisoval s významnými českými intelektuály, mj. s K. S. Amerlingem či s B. Němcovou, o jejíž zdravotní stav v době jejího pobytu v Nymburce (1848–49) pečoval. Spisovatelka ho zvěčnila v drobném díle Kávová společnost.

Od 1837 byl ženatý s Marií (1801–1850), dcerou nymburského měšťana a magistrátního rady Tomáše Černého. S ní vychoval syna Jana (1838–1900), pozdějšího ředitele hospodářské školy v Hracholuskách a 1878–86 starostu Nymburka, a dceru Kateřinu (1843–1919), která se stala manželkou archiváře a historika Josefa Emlera (1836–1899). D. náhrobní deska ze zrušeného hřbitova byla umístěna ve dvoře starého nymburského děkanství, kde byla pohřbena i manželka Marie.

L: AČL, s. 41–42; OSN 7, s. 676; F. Kulhánek, Dějiny královského města Nymburka, 1911, s. 379; J. V. Prášek [Dr. J. D.], in: Samostatnost 3, 1913, č. 246, příl.; V. J., MUDr. J. D., in: Polabské noviny 2, 1926, č. 12; O. Matoušek, Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy, 1954, s. 74–78; M. Šlesinger, D. Pamětní kniha města Nymburka, in: Vlastivědný zpravodaj Polabí 2, 1962, s. 20–23; H. Sedláčková, Rok 1848 v Nymburce podle dobových zpráv J. D. a Boženy Němcové, in: tamtéž 28, 1988, s. 41–49; Božena Němcová, Korespondence I (1844–1852), 2003, passim.

P: SOkA Nymburk se sídlem v Lysé n. Labem, fond D. J., Med. Dr.; Memorabilien -Buch der k. Stadt Nymburg begründet im Jahre 1846 (rkp. inv. č. IV–19 uložený v Polabském muzeu – Vlastivědném muzeu Nymburk).

Karel Černý, Marek Ďurčanský, Igor Votoupal