Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DLABAČ_Jan_30.12.1809-22.8.1873)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DLABAČ Jan 30.12.1809-22.8.1873

Z Personal
Jan DLABAČ
Narození 30.12.1809
Úmrtí 22.8.1873
Povolání

63- Spisovatel 15- Lékaři

62- Osvětový nebo veřejný činitel


Jan DLABAČ