Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOBIÁŠ_Osip_1852)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOBIÁŠ Osip 1852

Z Personal
Osip DOBIÁŠ
Narození 1852
Povolání 55- Jazykovědec


Osip DOBIÁŠ