Verze z 22. 12. 2019, 17:10, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOHNÁLEK František 22.2.1870-2.12.1938

Z Personal
František DOHNÁLEK
Narození 22.2.1870
Místo narození Solnice u Rychnova nad Kněžnou
Úmrtí 2.12.1938
Místo úmrtí Poděbrady
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 275

DOHNÁLEK, František, * 22. 2. 1870 Solnice u Rychnova nad Kněžnou, † 2. 12. 1938 Poděbrady, lékař, ovocnář, šlechtitel

Pocházel z rodiny obuvníka. Studoval 1880–88 na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a pak na lékařské fakultě v Praze, 1898 byl promován MUDr. Nastoupil jako první stálý praktický lékař v Háji u Opavy (dnes Háj ve Slezsku), kde za první světové války ošetřoval desítky raněných. Oženil se 1927 s Ludmilou, roz. Kolofíkovou, a spolu vychovali dceru. 1938 musel ze Sudet odejít do Poděbrad.

Byl považován za lidumila a za vlastence. Zúčastnil se tří táborů lidu na Ostré hůrce, kde čeští Slezané žádali vytvoření samostatné republiky. Na třetím shromáždění v říjnu 1918 předčítal národní přísahu. Stal se členem Národní rady v Opavě, přednášel v Matici opavské, od 1911 starostoval hájeckému Sokolu a 1923 přispěl na stavbu sokolovny. 1924 se zasloužil o vybudování obecního vodovodu. Postaral se i o zahájení projekce němých a ozvučených filmů v sokolovně (1926, 1934).

D. byl především znám jako ovocnář autodidakt. 1901 si v Háji koupil velký pozemek, dal si 1904 postavit vilu a okolo budoval proslulou zahradu. Opatřil si v Čechách a v zahraničí několik desítek kvalitních zákrsků ovocných dřevin, jež se naučil tvarovat a ošetřovat. Založil odbor Ovocnické jednoty v Opavě, soustavně studoval cizí literaturu a slezské ovocnictví. Po pokusech ve své vzorné zahradě, v níž vytvářel ze stromů tvarované palmety, pyramidy, svícny, loubí, stěny, kordony a vějíře, sestavil první ovocný sortiment (tržních) druhů a odrůd pro Slezsko. Publikoval desítky článků v zahradnických periodikách, přednášel a radil ovocnářům. Své vynikající ovoce představil např. na celostátní Slezské zahradnické výstavě v Opavě (1922). Jeho výsadby 1928 a 1929 poničilo sucho a 1929 mrazová kalamita. Nový sad již vypěstovat nestihl. Ukázky zmrzlých stromů přijala do sbírek tehdejší Státní vyšší škola hospodářská v Opavě.

Do obsáhlého a vyhledávaného knižního díla Ovocný strom a jeho pěstění, jež na přání D. rodiny zredigoval a vydal 1939 K. Kamenický, uložil celoživotní zkušenosti s pěstováním a tvarováním ovocných dřevin. Obrazovou část vytvořil Leopold Müller, D. zahradník a pomocník.

Bývalá soukromá zahrada se stala obecním parkem, významným kulturním a dendrologickým dědictvím.

L: K. Kavina a kol., Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 1, 1934, s. 441; L. Skala, Naši předchůdci. Biografický slovník českého zemědělství a venkova 1, 1993, s. 80–81; F. Mareček a kol., Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 130–131; J. Volenec, In memoriam zahrady MUDra F. D. v Háji u Opavy, in: Zahrada 24, 1929, č. 2, s. 17–20; M. Richter, Význačný prvorepublikový lékař a zahradník-ovocnář MUDr. F. D., in: Vlastivědné listy 34, 2008, č. 1, s. 36–40 (kde další literatura).

P: SOA Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Solnice, sign. 150–6, matrika narozených 1837–1872 pro Solnici, stará fol. 276 (nová fol. 275); SOkA Rychnov nad Kněžnou; Ústav dějin a Archiv UK v Praze, matrika doktorů 1882–1900 a katalogy posluchačů Lékařské fakulty UK.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný