Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOHNAL_František_1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOHNAL František 1939

Z Personal
František DOHNAL
Narození 1939
Místo narození Uherské Hradiště
Povolání 74- Architekt


František DOHNAL

Literatura

 Kalendář výročí 2006; Olomouc 2006;s.27