Historie verzí stránky „DOHNAL Hugo 3.5.1890-30.3.1954“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace