Verze z 23. 10. 2019, 19:27, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLANSKÝ Josef Bohumil 7.1.1868-30.11.1943

Z Personal
Josef Bohumil DOLANSKÝ
Narození 7.1.1868
Místo narození Jičín
Úmrtí 30.11.1943
Místo úmrtí Brno
Povolání 12- Geograf
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 281-282

DOLANSKÝ, Josef Bohumil, * 7. 1. 1868 Jičín, † 30. 11. 1943 Brno, právník, politik

Byl synem mlynáře, dlouholetého starosty Jičína a staročeského poslance Františka D. (1829–1905). Maturoval na gymnáziu v rodišti. 1890 absolvoval práva na pražské univerzitě, 1892 dosáhl doktorátu (JUDr.). Jako advokátní koncipient vykonal praxi u Josefa Fanderlíka v Uherském Hradišti a Josefa Koudely v Brně, kde se usadil. Advokátní zkoušku složil 1898 a byl zapsán do seznamu advokátů. V politice byl přívržencem moravské národní strany, postupně však inklinoval ke katolickému politickému táboru. 1913 byl zvolen do zemského výkonného výboru křesťansko-sociální strany na Moravě a poslancem moravského zemského sněmu za české venkovské obce okresu Brno-okolí. V říjnu 1918 se stal členem brněnského Národního výboru a podílel se na převzetí moravského místodržitelství. Od listopadu se jako člen poradního sboru vládního komisaře pro Brno účastnil správy města. Za katolické strany byl vyslán do Revolučního národního shromáždění a podílel se na vzniku Československé strany lidové (ČSL). Tu reprezentoval jako poslanec i v NS, kam byl volen nepřetržitě 1920–38. V ČSL patřil ke členům moravského zemského výkonného výboru a od 1922 i ústředního výkonného výboru. Stranu zastupoval v koaliční Osmičce a stal se stoupencem a blízkým spolupracovníkem Jana Šrámka. Byl oceňován jako rozvážný a umírněný politik, získal si přátele i v jiných politických stranách. 1921–25 zastával ve vládách E. Beneše a A. Švehly křeslo ministra spravedlnosti. Spolupracoval při textaci Ústavy ČSR, zasadil se o přijetí zákona na ochranu republiky (1923), podařilo se mu konsolidovat československé právní poměry a tzv. Lex D. zlepšil hmotné zabezpečení soudců. Ve druhé Švehlově vládě (1925–26) byl jmenován ministrem pro zásobování lidu. Vedle stranických a vládních funkcí D. předsedal Úrazové pojišťovně dělnické (1919–39) a Prvnímu brněnskému akciovému pivovaru se sladovnou, zasedal i ve správní radě Cyrilo-Metodějské záložny v Brně. Za svou činnost byl jmenován čestným občanem Třebíče. Jeho manželka Zdenka (1872–1943) se angažovala v charitativní činnosti a 1924–27 byla zvolena první předsedkyní Svazu katolických žen a dívek Moravy, Slezska a Hlučínska. Oba synové vystudovali práva. Vladimír D., advokát, honorární konzul Švédského království, zahynul v nacistickém koncentračním táboře. Václav D. byl v 50. letech vězněn komunistickým režimem. Dcera Zdenka se vdala za právníka prof. A. Weniga. D. byl pohřben do rodinné hrobky v Jičíně.

D: Zákon č. 290/1924 Sb. z. a n. – Lex D.

L: MSN 2, s. 320; Album representantů, s. 929; OSND 2/1, s. 196; AČP, s. 74–75; Společenský almanach Velkého Brna 1933, 1933, s. 9; Köpfe der Politik, Wirtschaft und Wissenschaftkunst in Europa. Tschechoslowakische Republik, Wien 1936, s. 48; Lišková, s. 52; J. Kunc, Kdy zemřeli… 1, 1962, s. 42; ČBS, s. 113; Kolář Elity, s. 42–43; Tomeš 1, s. 244; Druhé výročí smrti dr. J. D., in: Lidová demokracie 30. 11. 1945; J. Bartoš – S. Kovářová – M. Trapl, Osobnosti českých dějin, 2005, s. 63; M. Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, 2007, s. 62–63; J. D. Encyklopedie dějin města Brna (http://www.encyklopedie.brna.cz/).

P: SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Jičín, sign. 70–3347, matrika narozených pro Jičín 1857–1871, fol. 415.

Martin Rája