Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOLANSKÝ_Karel_28.11.1879-31.3.1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLANSKÝ Karel 28.11.1879-31.3.1931

Z Personal
Karel DOLANSKÝ
Narození 28.11.1879
Úmrtí 31.3.1931
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

44- Právník


Karel DOLANSKÝ