Verze z 1. 3. 2015, 14:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOLEŽAL_Oldřich_1.3.1912-28.11.1983)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLEŽAL Oldřich 1.3.1912-28.11.1983

Z Personal
Oldřich DOLEŽAL
Narození 1.3.1912
Úmrtí 28.11.1983
Povolání

38- Obchod, služby, cestovní ruch

45- Voják nebo partyzán


Oldřich DOLEŽAL

Literatura