Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOLEŽEL_Jan_1850-1929)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLEŽEL Jan 1850-1929

Z Personal
Jan DOLEŽEL
Narození 1850
Úmrtí 1929
Povolání

63- Spisovatel

23- Lesník nebo myslivec


Jan DOLEŽEL