Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOLEŽIL_Vojtěch_11.6.1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLEŽIL Vojtěch 11.6.1882

Z Personal
Vojtěch DOLEŽIL
Narození 11.6.1882
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Vojtěch DOLEŽIL