Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DONEBAUER_Max_1838-1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DONEBAUER Max 1838-1888

Z Personal
Max DONEBAUER
Narození 1838
Úmrtí 1888
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Max DONEBAUER

Literatura

KSN III, 431; Numismatika, 61;