Verze z 2. 1. 2020, 13:51, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOROTEJ 20.10.1913-30.12.1999

Z Personal
DOROTEJ
Narození 20.10.1913
Místo narození Nankovo u Chustu (Ukrajina)
Úmrtí 30.12.1999
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 320

DOROTEJ (vl. jm. Filip, Dimitrij), * 20. 10. 1913 Nankovo u Chustu (Ukrajina), † 30. 12. 1999 Praha, církevní činitel

Syn rolníka Juraje a Heleny Filipových. Středoškolská studia absolvoval v Chustu na Podkarpatské Rusi, po základní vojenské službě (1933–35) ukončil zemědělskou školu v Nižných Bereckách. 1938 byl mobilizován, místo toho ale vstoupil do pravoslavného kláštera sv. Mikuláše v Ize u Chustu, kde byl 1940 ordinován knězem a přešel do duchovní správy. Po 1945 studoval na Pravoslavné duchovní akademii v Petrohradě (Leningradě), na níž dosáhl 1955 vědecké hodnosti kandidáta bohosloví a byl vysvěcen na biskupa. Podle kanonických pravidel byl následně uvolněn z ruské církve (kam náležel jako sovětský občan) a převeden do duchovního svazku československé pravoslavné církve. Od 1955 spravoval eparchii v Prešově (s titulem sídelního biskupa, později arcibiskupa), po odstoupení metropolity Jána ze zdravotních důvodů (1964) se stal metropolitou českých zemí a Slovenska s hodností pražského arcibiskupa. Účastnil se mezikonfesijního dialogu církví (včetně orientálních) a ekumenického hnutí. Jeho teologické práce byly oceněny i na akademické půdě (1968 magistr bohosloví na duchovní akademii v Leningradě, 1984 doktor pravoslavné teologie v Prešově). Po rozpadu Československa se zasloužil o pokračování kanonické jednoty církve i po rozdělení obou zemí a až do smrti vykonával úřad metropolity českých zemí a Slovenska. Pohřben byl na Olšanech. D. publikační činnost se zaměřovala především na teologické otázky, ale zabýval se mj. i otázkami reformy pravoslavného církevního kalendáře.

L: Kdo je kdo v České republice 94/95, 1994, s. 103; Odkaz sv. Cyrila a Metoda 46, 2000, č. 3, s. 14–17; BLS 2, s. 309.

Alena Táborecká