Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOSCHANITH_Gedalja_ben_Jacob_1690)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOSCHANITH Gedalja ben Jacob 1690

Z Personal
Gedalja ben Jacob DOSCHANITH
Narození 1690
Povolání

55- Jazykovědec

63- Spisovatel


Gedalja ben Jacob DOSCHANITH