DOSTÁL Antonín 24.5.1906-29.3.1997: Porovnání verzí

Z Personal
(DOSTÁL_Antonín_24.5.1906-26.2.1997)
 
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Antonín DOSTÁL
 
| jméno = Antonín DOSTÁL
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Dostal Antonin portret.JPG
 
| datum narození = 24.5.1906
 
| datum narození = 24.5.1906
| místo narození = Řimice u Litovle
+
| místo narození = Řimice u Olomouce
| datum úmrtí = 26.2.1997
+
| datum úmrtí = 29.3.1997
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Hoboken (New Jersey, USA)
 
| povolání = 55- Jazykovědec
 
| povolání = 55- Jazykovědec
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Antonín DOSTÁL
+
| citace = Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 324
 +
}}
 +
'''DOSTÁL, Antonín''', ''* 24. 5. 1906 Řimice u Olomouce, † 29. 3. 1997 Hoboken (New Jersey, USA), slavista, byzantolog, pedagog, odborný spisovatel''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny hostinského a sedláka. 1926 maturoval na reálném
 +
gymnáziu v Litovli, 1926–30 studoval na Filozofické
 +
fakultě UK češtinu – francouzštinu. K zájmu o slavistiku
 +
ho přivedl Miloš Weingart. 1931 obhájil disertaci ''Slovesný''
 +
''vid v kodexu Zografském'' a byl promován PhDr. 1930–45 učil
 +
francouzštinu na obchodní akademii v Prostějově a pokračoval
 +
v soukromém studiu slavistiky. Od 1945 pracoval v Kanceláři
 +
staroslověnského slovníku v Praze (původně součást Ústavu
 +
pro jazyk český a od 1946 oddělení Slovanského ústavu). 1948
 +
se habilitoval na Filozofické fakultě UK na základě monografie
 +
''Studie o vidovém systému v staroslověnštině''. Přednášel dějiny polského
 +
a ruského jazyka na FF UK a staroslověnštinu a srovnávací
 +
slavistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 1953–60
 +
působil na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze, kde
 +
byl 1954 jmenován profesorem a získal titul DrSc. Vyučoval
 +
staroslověnštinu a dějiny českého jazyka, zastával funkce prorektora
 +
a vedoucího katedry českého jazyka a obecné lingvistiky,
 +
byl hlavním redaktorem ''Bulletinu'' školy (1956–61). Od počátku
 +
50. let se věnoval intenzivně též byzantologii. 1953
 +
se stal spoluredaktorem časopisu ''Byzantinoslavica'', v němž
 +
se již od 1949 podílel na bibliografii, a 1959–69 byl jeho
 +
hlavním redaktorem. Do 1968 předsedal Československému
 +
komitétu byzantologickému, od 1948 byl členem Associaton
 +
International des Études Byzantines. Ve Slovanském ústavu
 +
spolupracoval až do odchodu do USA také s pracovištěm staroslověnského
 +
slovníku: jednatel redakce ''Slovníku jazyka staroslověnského''
 +
(1956–69). Podílel se také na přípravě výstavy
 +
''Velká Morava'' (Brno 1963, Praha 1964). Získal bulharský řád
 +
Cyrila a Metoda I. stupně. 1960–68 působil na Filozofické fakultě
 +
UK jako člen katedry slavistiky, pracoval i jako proděkan
 +
pro zahraniční styky a ředitel Letní školy slovanských studií.
 +
1968 odešel do emigrace a do 1976 byl profesorem slavistiky
 +
na Brown University v Providence (USA).
 +
 
 +
Dále publikoval časopisech ''Slavia'', ''Slovo a slovesnost'', ''Studie''
 +
''a práce linguistické'', ''Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury'',
 +
''Československá rusistika'', ''Les Études Balkaniques tchécoslovaques''
 +
a v ''Časopisu pro moderní filologii'', ve sbornících několika
 +
mezinárodních sjezdů slavistů a byzantologů a v ''Acta''
 +
''Universitatis Carolinae-Slavica''
 +
''Pragensia'' (1, 1959, 3, 1961,
 +
4, 1962). Měl dva syny: Miloše (* 1939), matematika, který
 +
žije v USA, a Antonína (* 1941?), lékaře-gynekologa, který
 +
tam zemřel.
 +
 
 +
'''D:''' J. Popela, Soupis prací prof. A. D., in: Bulletin Vysoké školy ruského
 +
jazyka a literatury, 1966, s. 171–180 (soupis do 1965); T. G. Winner (bez
 +
názvu), in: Byzantine Studies. Études Byzantines 8, 11, 12, 1981, 1984,
 +
1985, s. 1–12 (kde soupis díla 1966–81); výběr: Práce Josefa Dobrovského
 +
o tvoření slov, in: Josef Dobrovský 1753–1953, 1953, s. 130–155, 521, 563;
 +
Studie o vidovém systému v staroslověnštině, 1954; Vývoj duálu v slovanských
 +
jazycích, zvláště v polštině, 1954; Clozianus, staroslověnský hlaholský
 +
sborník tridentský a innsbrucký, 1959; Die čechoslovakische Sprachwissenschaft
 +
in den Jahren 1933–1944, 1–6, in: Zeitschrift für slavische Philologie
 +
29, 1961, s. 199–229, 428–446; 30, 1962, s. 162–180, 416–424; 31, 1964,
 +
s. 169–190, 357–401; 32, 1965, s. 166–177; Jazykové problémy cyrilometodějského
 +
období, in: Konferencia o Veľkej Morave a byzantskej misii. Brno –
 +
Nitra 1.–4. X. 1963, Nitra 1963, s. 123–140; Vztahy Velké Moravy s Byzancí
 +
a počátky slovanské psané kultury, in: Annali dell’ Istituto Universitario
 +
Orientale (Sezione Slava) VII, Napoli 1964, s. 1–25; Vznik psané slovanské
 +
kultury v období velkomoravském, in: Výstava Velká Morava, 1100 let tradice
 +
státního a kulturního života, 1964, s. 27–37 (též anglicky, francouzsky, německy
 +
a rusky); Grossmähren und die Anfänge des slawischen Schrifttums,
 +
in: Grossmähren und die christliche Mission bei den Slawen, Wien 1966,
 +
s. 93–102; Historická mluvnice česká. II. Tvarosloví, 2. Časování, 1967; Der
 +
Altrussische Kondakar’, auf Grund des Blagoveščenskij Kondakar’ 2, Giessen
 +
1976 (3, 1977, 4, 1979, 5, 1980, s H. Rothem).
 +
 
 +
'''L:''' B. Havránek, Vědecká činnost A. D., in: Bulletin Vysoké školy ruského
 +
jazyka a literatury, 1966, s. 5–11; týž (bez titulu – dedikace A. D.), in: Byzantinoslavica
 +
27, 1966, s. 1–6; E. Bláhová, A. D., in: Slavia 66, 1997, s. 157 až
 +
158; J. Černý – J. Holeš (ed.), Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, 2008,
 +
s. 134–136 (kde soupis recenzí knižních publikací).
 +
 
 +
'''Ref:''' [https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/201689 Bibliografie dějin Českých zemí]
 +
 
 +
 
 +
Emilie Bláhová
  
== Literatura ==
 
Kalendář výročí 2006; Olomouc 2005; S.15
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:55- Jazykovědec]]
 
[[Kategorie:55- Jazykovědec]]
  
 
[[Kategorie:1906]]
 
[[Kategorie:1906]]
[[Kategorie:Řimice_u_Litovle]]
+
[[Kategorie:Řimice]]
 
[[Kategorie:1997]]
 
[[Kategorie:1997]]
 +
[[Kategorie:Hoboken]]

Aktuální verze z 2. 1. 2020, 13:16

Antonín DOSTÁL
Narození 24.5.1906
Místo narození Řimice u Olomouce
Úmrtí 29.3.1997
Místo úmrtí Hoboken (New Jersey, USA)
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 324

DOSTÁL, Antonín, * 24. 5. 1906 Řimice u Olomouce, † 29. 3. 1997 Hoboken (New Jersey, USA), slavista, byzantolog, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny hostinského a sedláka. 1926 maturoval na reálném gymnáziu v Litovli, 1926–30 studoval na Filozofické fakultě UK češtinu – francouzštinu. K zájmu o slavistiku ho přivedl Miloš Weingart. 1931 obhájil disertaci Slovesný vid v kodexu Zografském a byl promován PhDr. 1930–45 učil francouzštinu na obchodní akademii v Prostějově a pokračoval v soukromém studiu slavistiky. Od 1945 pracoval v Kanceláři staroslověnského slovníku v Praze (původně součást Ústavu pro jazyk český a od 1946 oddělení Slovanského ústavu). 1948 se habilitoval na Filozofické fakultě UK na základě monografie Studie o vidovém systému v staroslověnštině. Přednášel dějiny polského a ruského jazyka na FF UK a staroslověnštinu a srovnávací slavistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 1953–60 působil na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze, kde byl 1954 jmenován profesorem a získal titul DrSc. Vyučoval staroslověnštinu a dějiny českého jazyka, zastával funkce prorektora a vedoucího katedry českého jazyka a obecné lingvistiky, byl hlavním redaktorem Bulletinu školy (1956–61). Od počátku 50. let se věnoval intenzivně též byzantologii. 1953 se stal spoluredaktorem časopisu Byzantinoslavica, v němž se již od 1949 podílel na bibliografii, a 1959–69 byl jeho hlavním redaktorem. Do 1968 předsedal Československému komitétu byzantologickému, od 1948 byl členem Associaton International des Études Byzantines. Ve Slovanském ústavu spolupracoval až do odchodu do USA také s pracovištěm staroslověnského slovníku: jednatel redakce Slovníku jazyka staroslověnského (1956–69). Podílel se také na přípravě výstavy Velká Morava (Brno 1963, Praha 1964). Získal bulharský řád Cyrila a Metoda I. stupně. 1960–68 působil na Filozofické fakultě UK jako člen katedry slavistiky, pracoval i jako proděkan pro zahraniční styky a ředitel Letní školy slovanských studií. 1968 odešel do emigrace a do 1976 byl profesorem slavistiky na Brown University v Providence (USA).

Dále publikoval časopisech Slavia, Slovo a slovesnost, Studie a práce linguistické, Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury, Československá rusistika, Les Études Balkaniques tchécoslovaques a v Časopisu pro moderní filologii, ve sbornících několika mezinárodních sjezdů slavistů a byzantologů a v Acta Universitatis Carolinae-Slavica Pragensia (1, 1959, 3, 1961, 4, 1962). Měl dva syny: Miloše (* 1939), matematika, který žije v USA, a Antonína (* 1941?), lékaře-gynekologa, který tam zemřel.

D: J. Popela, Soupis prací prof. A. D., in: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury, 1966, s. 171–180 (soupis do 1965); T. G. Winner (bez názvu), in: Byzantine Studies. Études Byzantines 8, 11, 12, 1981, 1984, 1985, s. 1–12 (kde soupis díla 1966–81); výběr: Práce Josefa Dobrovského o tvoření slov, in: Josef Dobrovský 1753–1953, 1953, s. 130–155, 521, 563; Studie o vidovém systému v staroslověnštině, 1954; Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině, 1954; Clozianus, staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký, 1959; Die čechoslovakische Sprachwissenschaft in den Jahren 1933–1944, 1–6, in: Zeitschrift für slavische Philologie 29, 1961, s. 199–229, 428–446; 30, 1962, s. 162–180, 416–424; 31, 1964, s. 169–190, 357–401; 32, 1965, s. 166–177; Jazykové problémy cyrilometodějského období, in: Konferencia o Veľkej Morave a byzantskej misii. Brno – Nitra 1.–4. X. 1963, Nitra 1963, s. 123–140; Vztahy Velké Moravy s Byzancí a počátky slovanské psané kultury, in: Annali dell’ Istituto Universitario Orientale (Sezione Slava) VII, Napoli 1964, s. 1–25; Vznik psané slovanské kultury v období velkomoravském, in: Výstava Velká Morava, 1100 let tradice státního a kulturního života, 1964, s. 27–37 (též anglicky, francouzsky, německy a rusky); Grossmähren und die Anfänge des slawischen Schrifttums, in: Grossmähren und die christliche Mission bei den Slawen, Wien 1966, s. 93–102; Historická mluvnice česká. II. Tvarosloví, 2. Časování, 1967; Der Altrussische Kondakar’, auf Grund des Blagoveščenskij Kondakar’ 2, Giessen 1976 (3, 1977, 4, 1979, 5, 1980, s H. Rothem).

L: B. Havránek, Vědecká činnost A. D., in: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury, 1966, s. 5–11; týž (bez titulu – dedikace A. D.), in: Byzantinoslavica 27, 1966, s. 1–6; E. Bláhová, A. D., in: Slavia 66, 1997, s. 157 až 158; J. Černý – J. Holeš (ed.), Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, 2008, s. 134–136 (kde soupis recenzí knižních publikací).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Emilie Bláhová