Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DRÁPAL_Antonín_31.10.1898-2.2.1945)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DRÁPAL Antonín 31.10.1898-2.2.1945

Z Personal
Antonín DRÁPAL
Narození 31.10.1898
Úmrtí 2.2.1945
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Antonín DRÁPAL