DRECHSLER Richard 2.5.1909-4.3.1988

Z Personal
Richard DRECHSLER
Narození 2.5.1909
Místo narození Praha
Úmrtí 4.3.1988
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 375

DRECHSLER, Richard, * 2. 5. 1909 Praha, † 4. 3. 1988 Praha, elektrotechnik, pedagog

Po absolvování pražské reálky ukončil studium elektrotechnického inženýrství (1933) na pražském ČVUT, 1934–45 pracoval v ČKD v Praze a v československém inspektorátu pro míry a váhy. 1946 byl promován doktorem technických věd. Od 1946 přednášel na Strojní fakultě ČVUT, 1952 přešel na její nově založenou Dopravní fakultu. Ta se následujícího roku osamostatnila jako Vysoká škola železniční, na níž se D. 1955 habilitoval. 1960 byla přemístěna (Vysoká škola dopravy a spojů) do Žiliny, kam odešel i D. jako mimořádný profesor pro obor teoretická a experimentální elektrotechnika. 1961 byl jmenován řádným profesorem. Na škole vedl katedru teoretické a experimentální elektrotechniky a zastával i akademické funkce. Po odchodu do důchodu (1979) působil na částečný úvazek na katedře elektrických měření Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. K 70. narozeninám mu byla udělena Felberova medaile I. stupně (zlatá).

Oblastí D. vědeckého zájmu se staly problémy přenosu a kvality výkonu v elektrických rozvodných soustavách s tyristorovými měniči. V oboru dosáhl významných úspěchů a světového ohlasu. Vypracoval novou koncepci hodnocení kvality odběru elektrické energie, zavedl nové fyzikální veličiny (zejména newattové výkony, jako např. pulsační, skrytý a deformační výkon), interpretoval jejich ekonomický význam a navrhl měřící metody a netradiční přístroje k jejich měření. Patřil k prvním autorům v české odborné literatuře zabývajícím se energetickými aspekty přenosu elektrické energie při neharmonických napětích a proudech, zejména otázkou jalového výkonu. Vypracoval 18 patentů, publikoval vědecké studie a několik monografií.

D: výběr: Měření, hodnocení a kvalita odběru elektrické energie v provozu tyristorových zařízení, 1982; Messung elektrischer Energie, Berlin 1975; Rozbor a měření nesouměrného odběru elektrické energie v trojfázové soustavě, in: Rozpravy ČSAV 75, 1965, č. 1, s. 3–38; Nový netradiční způsob určování účiníku, in: Elektrotechnický obzor 61, 1972, č. 11, s. 586–591; Scheinleistung und untraditioneller Leistungsfaktor beim Betrieb von Thyristorschaltungen, in: Electrie 29, 1975, č. 6, s. 324–327.

L: ČBS, s. 118; Tomeš 1, s. 257.

P: Archiv ČVUT Praha, osobní spis.

Daniel Mayer