Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DRNOVIC_z_Kojata_1250)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DRNOVIC z Kojata 1250

Z Personal
Kojata DRNOVIC z
Narození 1250
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Kojata DRNOVIC z