Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DRNOVSKÝ_z_Drnovic_Jan_1460-1520)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DRNOVSKÝ z Drnovic Jan 1460-1520

Z Personal
Jan DRNOVSKÝ z Drnovic
Narození 1460
Úmrtí 1520
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Jan DRNOVSKÝ z Drnovic