DROBNÝ František 4.11.1884-8.2.1942

Z Personal
František DROBNÝ
Narození 4.11.1884
Místo narození Nové Město na Moravě
Úmrtí 8.2.1942
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Povolání 61- Pedagog
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 383

DROBNÝ, František, * 4. 11. 1884 Nové Město na Moravě, † 8. 2. 1942 Mauthausen (Rakousko), pedagog, politik

Pocházel z učitelské rodiny. Vystudoval gymnázium v Kroměříži a dějepis a zeměpis na české univerzitě v Praze. Působil jako středoškolský profesor, krátce byl suplentem na gymnáziu v Zábřehu a pak až do zatčení 1941 učil na české obchodní akademii v Brně. Již za studií se zapojil do katolické ho hnutí a spoluzaložil Českou ligu akademickou. Po návratu na Moravu vstoupil do Šrámkovy Moravsko-slezské křesťansko-sociální strany a stal se členem výkonného výboru. Obdobně jako Šrámek udržoval blízké styky s katolíky ze Slovinska. Na konci první světové války se dočasně stáhl z politického života, neboť nedůvěřoval hnutí za československou samostatnost. Nezúčastnil se proto přímo založení ČSL, ale již 1921 se stal členem a posléze úřadujícím místopředsedou jejího moravského zemského výkonného výboru a místo Šrámka, jenž odešel do vlády, byl přísedícím a finančním referentem moravského zemského výboru. Stranické funkce vykonával až do rozpuštění ČSL koncem 1938; v moravském zemském výboru (naposledy jako jeho místopředseda), kde se věnoval zejména hospodářsko-finančním a statistickým problémům, pracoval až do začátku německé okupace. Od počátku 30. let navazoval, v porovnání s ostatními moravskými lidoveckými politiky, užší kontakty s pražským vedením strany (hlavně s B. Staškem). Proslul jako výborný řečník a žurnalista, jenž napsal stovky úvodníků, komentářů a dalších článků do katolického tisku. Na podzim 1938 měl spory s J. Šrámkem o vstup ČSL do Strany národní jednoty, který na rozdíl od Šrámka podporoval; v nich se opíral mimo jiné o akademickou mládež strany, mezi níž byl mimořádně oblíben. Na počátku nacistické okupace se zapojil do domácího odboje. V říjnu 1941 byl zatčen, několik měsíců vězněn v Kounicových kolejích v Brně a odtud převezen do koncentračního tábora.

L: Album representantů, s. 928; A. Gála, Daň krve moravskoslezských škol 1939−45, 1947, s. 24; F. Vašek – Z. Štěpánek, První a druhé stanné právo na Moravě (1941−1942), 2002, s. 44, 57; M. Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, 2007, s. 65−66; Padesát let prof. F. D., in: Den 4. 11. 1934, s. 1−2.

Miloš Trapl, Michal Pehr