Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DROBNÝ_Jan_1859-1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DROBNÝ Jan 1859-1930

Z Personal
Jan DROBNÝ
Narození 1859
Úmrtí 1930
Povolání 81- Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti


Jan DROBNÝ