Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DROZDA_Miroslav_1.10.1924-8.4.1990)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DROZDA Miroslav 1.10.1924-8.4.1990

Z Personal
Miroslav DROZDA
Narození 1.10.1924
Úmrtí 8.4.1990
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

55- Jazykovědec


Miroslav DROZDA

Literatura