Verze z 1. 3. 2015, 15:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUŠKOVÁ_Libuše_27.1.1930-0.0.0)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUŠKOVÁ Libuše 27.1.1930-0.0.0

Z Personal
Libuše DUŠKOVÁ
Narození 27.1.1930
Místo narození Česká Třebová
Úmrtí 0.0.0
Povolání 55- Jazykovědec


Libuše DUŠKOVÁ

Literatura