Verze z 25. 1. 2020, 16:23, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUČMAN Pětr 13.3.1839-6.2.1907

Z Personal
Pětr DUČMAN
Narození 13.3.1839
Místo narození Bozankecy/Basankwitz u Budyšína (Německo)
Úmrtí 6.2.1907
Místo úmrtí Budyšín (Německo)
Povolání 15- Lékaři
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 412-413

DUČMAN, Pětr (též DEUTSCHMANN, Peter), * 13. 3. 1839 Bozankecy/Basankwitz u Budyšína (Německo), † 6. 2. 1907 Budyšín (Německo), lékař

Syn sedláka, bratr faráře a spisovatele Handrije D. (Andreas Dutschmann, 1836–1909). Vychodil děkanskou školu a preparandu v Budyšíně, v Praze pak 1852–58 jako chovanec Lužického semináře a člen studentského spolku Serbowka vystudoval německé malostranské gymnázium a 1860–65 Lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Od 1861 se podílel na činnosti přírodozpytného oddělení Maćicy serbskeje, od 1862 byl členem ochotnického souboru Budyska Bjesada. K Ćěslovu hornolužickému překladu Klicperova Rohovína Čtverrohého připsal prolog, v němž při památném prvním lužickosrbském divadelním představení (1862) v budyšínském hostinci Zur goldenen Krone přednesl program lužickosrbského divadla (sloužit vzdělávání a kultuře svého lidu) i výzvu lužickosrbským dívkám, aby překonaly dosavadní společenské zábrany a vstoupily na jevištní prkna. Od 1863 byl členem Maćicy serbskeje a 1868–77 zasedal v jejím výboru. Po promoci pracoval 1865–66 jako asistent v pražské všeobecné nemocnici, poté krátce jako domácí lékař hraběte Harracha. 1866 jako civilní lékař doprovázel saské vojsko při tažení do Čech. 1867 navštívil s J. A. Smolerem Všeruskou národopisnou výstavu v Moskvě. 1867–98 působil v Budyšíně (od 1873 sekundář, od 1885 primář v městské nemocnici). Věnoval se lékařské fotografii; na výstavách v Ber líně 1896 a v Lipsku 1897 byl oceněn za snímky kožních nemocí. Přispíval (také pod pseudonymem Lipinski) naučnými články do periodik Łužičan, Katolski Posoł a Časopis Maćicy Serbskeje. 1898 odešel na odpočinek, 1899 mu byl udělen titul zdravotního rady.

D: Něšto z geologiskeho twara wokolnosće Budyšina, in: Časopis Maćicy Serbskeje 31, 1878, s. 68n.

L: OSN 8, s. 109; MSN 2, s. 417; KSN 3, s. 527; H. Dučman, nekrolog in: Časopis Maćicy Serbskeje 62, 1909, s. 150n.; A. Černý, Lužice a Lužičtí Srbové, b. d. [1912], s. 78, 131; týž, Lužické stati, 1937, s. 160n.; týž, Lužice (Odkaz národu), 1946, s. 160n., 171; A. Frinta, Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, 1955, s. 54, 81, 99; J. Młynk, 100 lět serbskeho dźiwadła, 1862–1962, Budyšin 1962, s. 11n.; Z. Boháč, Die Matrikel der Zöglinge des „Wendischen Seminars“ in Prag 1728–1922, in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt, rjad B, 13/2, Budyšin 1966, rejstřík; NBS, s. 26, 122, 123, 512, 577; J. Młynk – D. Scholze, Stawizny serbskeho dźiwadła 1862– 2002, Budyšin 2003, s. 20n.

Pavel Čech