Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUBÉ_z_Václav_1350-1422)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUBÉ z Václav 1350-1422

Z Personal
Václav DUBÉ z
Narození 1350
Úmrtí 1422
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Václav DUBÉ z