Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUBICKÝ_Jan_29.11.1884)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUBICKÝ Jan 29.11.1884

Z Personal
Jan DUBICKÝ
Narození 29.11.1884
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ 21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Jan DUBICKÝ