Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUCHÁČEK_Otto_7.11.1910)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUCHÁČEK Otto 7.11.1910

Z Personal
Otto DUCHÁČEK
Narození 7.11.1910
Povolání 55- Jazykovědec


Otto DUCHÁČEK