DUDYCH Josef 13.12.1819-5.5.1881

Z Personal
Josef DUDYCH
Narození 13.12.1819
Místo narození Holice
Úmrtí 5.5.1881
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 419

DUDYCH, Josef, * 13. 12. 1819 Holice, † 5. 5. 1881 Praha, překladatel, katolický kněz, spisovatel

Narodil se v rodině řezníka Josefa D. a Doroty, roz. Holubové z Holic. Studoval teologii. 1844 byl vysvěcen na kněze. Záhy odešel do Dolního Rakouska, kde působil v St. Pölten, nakonec v Perchtoldsdorfu. Od 1871 přispíval do českých katolických časopisů: Blahověsti (do 1876), do Časopisu katolického duchovenstva (1873–78). Přeložil několik beletristických románů z němčiny určených lidovým vrstvám. Vybíral je podle cizokrajné, hlavně ruské tematiky: 1856 od E. von Ambach dílo Adolf a Ludioska čili Soud boží na polích ruských či z krymských válek Ruský vyzvědač aneb Obležení Sevastopolu od A. D. van Buren Scheleové. Patrně přes němčinu přeložil i anglický titul bez uvedeného autora Tajné manželství (1858). Později studoval pomocné vědy historické a věnoval se psaní odborných knih. Bádání o starověku na základě studia Bible shrnul do dvoudílné publikace Systém chronologickobiblický, založený na Mojžíšově starozákonní tradici (1877) a druhý díl pod názvem Chronologie starého věku (1879). Po odchodu na odpočinek se vrátil do Čech a žil v Praze. V závěti odkázal vedle dědictví pro příbuzné a lidumilné instituce částku 4 000 zl. své rodné obci na založení chudobince. Pohřben byl na Vyšehradě.

L: Urbánkův Věstník bibliografický 2, 1881, č. 5, s. 138; OSN 8, s. 113; KSN 3, s. 528; A. Šafařík – O. Pospíšil, Holice, obraz vývoje a současnosti, 1911, s. 230–231; Literární rozhledy 10, 1926, s. 315; O. Pospíšil, Spisovatelé beletristé Pardubic a pardubického kraje, 1941, s. 22; K. Balák, V posvátné půdě Vyšehradu, 1946, s. 29; LČL 1, s. 613–614.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; LA PNP Praha; SOA Zámrsk, matrika narozených 451, fol 8.

Marcella Husová