Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUMEK_Jan_13.2.1934)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUMEK Jan 13.2.1934

Z Personal
Jan DUMEK
Narození 13.2.1934
Povolání

77- Hudební skladatel 79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní

80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života


Jan DUMEK