Verze z 31. 1. 2020, 17:09, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUNDR Vojtěch 25.12.1879-7.9.1957

Z Personal
Vojtěch DUNDR
Narození 25.12.1879
Místo narození Doksy u Kladna
Úmrtí 7.9.1957
Místo úmrtí Leopoldov (Slovensko)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 428

DUNDR, Vojtěch, * 25. 12. 1879 Doksy u Kladna, † 7. 9. 1957 Leopoldov (Slovensko), odborový pracovník, novinář, politik

Vyučil se strojním zámečníkem, do 1908 pracoval jako dělník v automobilce Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Od 1911 působil ve vedení odborového Svazu kovodělníků: 1911–26 byl šéfredaktorem jeho časopisu Zájmy kovodělníků v Praze. Zároveň se politicky angažoval v sociálně demokratické straně, v meziválečném období patřil k jejím nejvýznamnějším činitelům a k nejbližším spolupracovníkům A. Hampla. 1926–38 zastával funkci generálního tajemníka strany, 1925 až 1939 byl za ni senátorem Národního shromáždění. Na počátku německé okupace navázal spolupráci s domácím odbojem; v květnu 1941 byl zatčen, posléze však německým soudem osvobozen pro nedostatek důkazů; v srpnu–září 1944 byl znovu kratší dobu vězněn. 1945–47 patřil k opozici proti fierlingerovskému prokomunistickému směru v Československé sociální demokracii a přispěl k jeho porážce (resp. k odstranění Z. Fierlingera z funkce předsedy) na brněnském sjezdu strany v listopadu 1947. Po únoru 1948 se účastnil příprav protikomunistické rezistence a podílel se na organizování ilegální Československé nezávislé sociální demokracie. Koncem 1949 byl zatčen Státní bezpečností a v červnu 1950 odsouzen v procesu s dr. M. Horákovou k patnácti letům těžkého žaláře, což se vzhledem k věku (byl nejstarším z obžalovaných) prakticky rovnalo doživotí. Zemřel ve vězení v Leopoldově. Jeho jméno dnes nese jedna z ulic v Kladně-Švermově. In memoriam byl 2001 oceněn Řádem T. G. Masaryka II. třídy.

D: Kolektivní smlouvy pracovní (s A. Hamplem), 1924; Počátky socialistického hnutí v severních Čechách, 1947; Padlým hrdinům, s Janem Filipínským ml. (ed.), 1947.

L: OSND 2/1, s. 291; MČE 2, s. 228; ČBS, s. 123; Tomeš 1, s. 266; Kolář Elity, s. 45; J. Tomeš: Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2005, 2005, s. 46.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš