Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DURCHÁNEK_Vítězslav_1857-1924)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DURCHÁNEK Vítězslav 1857-1924

Z Personal
Vítězslav DURCHÁNEK
Narození 1857
Úmrtí 1924
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Vítězslav DURCHÁNEK