Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DURDIL_Emil_1874-1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DURDIL Emil 1874-1927

Z Personal
Emil DURDIL
Narození 1874
Úmrtí 1927
Povolání 62- Osvětový nebo veřejný činitel


Emil DURDIL