DVOŘÁK Ladislav František 31.5.1888-1.5.1953: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Ladislav František DVOŘÁK
 
| jméno = Ladislav František DVOŘÁK
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Dvorak Ladislav Frantisek portret.jpg
 
| datum narození = 31.5.1888
 
| datum narození = 31.5.1888
 
| místo narození = Hostěradice (č. o. Kamenný Přívoz) u Jílového u Prahy
 
| místo narození = Hostěradice (č. o. Kamenný Přívoz) u Jílového u Prahy

Aktuální verze z 9. 2. 2020, 14:58

Ladislav František DVOŘÁK
Narození 31.5.1888
Místo narození Hostěradice (č. o. Kamenný Přívoz) u Jílového u Prahy
Úmrtí 1.5.1953
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 487

DVOŘÁK, Ladislav František, * 31. 5. 1888 Hostěradice (č. o. Kamenný Přívoz) u Jílového u Prahy, † 1. 5. 1953 Praha, právník, národohospodář, pedagog

Pocházel z rodiny rolníka. Studoval 1907–11 na právnické fakultě české univerzity v Praze, kde byl 1912 promován JUDr. Od 1913 pracoval jako úředník Ústřední jednoty českých hospodářských družstev (též společenstev v království Českém) v Praze a již od 1920 jako její generální ředitel. Zasedal v komisi vedené Aloisem Rašínem, jež provedla kolkovací akci a odluku československé měny, od 1926 působil jako člen bankovní rady, 1933–39 viceguvernér Národní banky československé, po odchodu K. Engliše v únoru 1939 její guvernér, a nakonec od března 1939–45 guvernér Národní banky pro Čechy a Moravu, poté byl penzionován.

Jako mnohostranný a vynikající pracovník, teoretik a organizátor zemědělského družstevnictví, o němž od 1917 přednášel na zemědělském odboru české techniky v Praze a učil i na Vyšší zemědělské škole družstevní v Praze, byl národohospodářským odborníkem agrární strany. Jako její exponent přijal členství ve Státní radě statistické, ředitelství Centrokooperativu, Svazu jednot hospodářských družstev v Republice československé, Slovanské zemědělské komoře družstevní v Praze a v poradních sborech Súčtovacího ústavu československého. Dále pak byl zvolen i členem ČAZ a členem dopisujícím Národohospodářského ústavu při ČAVU.

Zpracovával dobrozdání pro potřeby Poradního sboru pro otázky hospodářské z oblastí družstevnictví, zákonodárství, družstevního práva, daní, poplatků, úvěrů, pozemkové reformy, napsal a vydal několik spisů, zpřístupňoval sbírky zákonů (mj. sbírka družstevních zákonů z roku 1924), přispíval odbornými články do národohospodářských revuí a zemědělských časopisů (zvl. Zemědělské a družstevní listy, Národohospodářský obzor, Listy hospodářské a Venkov) a otiskoval zprávy o činnosti Národní banky pro Čechy a Moravu (1939–44).

D: výběr, monografie: Zemědělská družstva ve styku s úřady, 1917; Zásady a poslání vyšší české zemědělské školy družstevní, 1918; Vlastnictví k půdě či družstva pachtovní?, 1919; Zemědělská družstva a zlidovění půdy, 1920; Zemědělská družstva a pozemková reforma, 1920; Družstevnictví československé, 1920; Družstevní svazy u nás a v cizině, 1922; Slovanská zemědělská družstevní komora v Praze. Její vznik a cíle, 1923 (s K. Bočkem); Družstevnictví a státní politika družstevní, 1923; Otázka ústřední družstevní pokladny, 1923; Družstevní zákony československé, 1924; Nové zákony o peněžnictví, 1924; Zemědělský úvěr provozovací, 1925; Hospodářský a finanční vývoj dneška a naše zemědělství, 1927; Výsledky práce některých skupin zemědělských družstev, 1931; Zemědělské družstevnictví v republice československé, 1934 (též německy, 1938); Československé peněžnictví v dobách krise a jeho úkoly do budoucna, 1937; Vnitřní hospodářská politika Československé republiky, 1936 (též německy, 1937); Zemědělská organisace úvěrní a cedulová banka, in: Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Dr. Vladislava Brdlíka, 1939, s. 9–31 (též zvl. ot.); Proslov guvernéra Národní banky Československé Dra L. F. D. na valné hromadě banky, konané dne 25. února 1939, 1939 (Proslovy z let 1940 až 1944).

L: Album representantů, s. 931; OSND 2/1, s. 314; AČP, 1930, s. 88; Kulturní adresář ČSR 2, 1936, A. Dolenský (ed.), s. 95; Tomeš 1, s. 277 až 278 (kde neúplné soupisy díla); F. Vencovský a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, 1999, s. 227, 270–271, 279; Köpfe der Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft in Europa, Tschechoslowakische Republik, Wien 1936, s. 51.

P: SOA Praha, matrika narozených řkt. f. ú. Netvořice, inv. č. 19, 1881 až 1895, fol. 74; Archiv UK Praha, fond Právnická fakulta UK, rigorózní protokoly a katalogy posluchačů; Archiv ČNB v Praze, Sbírka osobních spisů, osobní spis L. F. D.; fond Národní banka Československá, L. F. D.

Ondřej Horák, Gustav Novotný