Verze z 31. 10. 2019, 11:58, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DVOŘÁK Vladimír 16.4.1898-11.11.1974

Z Personal
Vladimír DVOŘÁK
Narození 16.4.1898
Místo narození Nová Dědina u Uničova
Úmrtí 11.11.1974
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 494

DVOŘÁK, Vladimír, * 16. 4. 1898 Nová Dědina u Uničova, † 11. 11. 1974 Hradec Králové, lékař-hygienik, pedagog, odborný spisovatel

Studoval na reálce v Litovli, kde 1916 maturoval a 1920 složil doplňující maturitní zkoušku na reálném gymnáziu, a 1920 až 1926 na Lékařské fakultě UK v Praze (MUDr. 1926). Již za studií se stal demonstrátorem v hygienickém ústavu Lékařské fakulty UK vedeném prof. Gustavem Kabrhelem a byl jím i krátce po promoci (1924–27). Současně 1926–27 praktikoval jako externí lékař na I. interní klinice ve Všeobecné nemocnici, na univerzitní poliklinice a na oddělení soudního lékařství kladenské okresní nemocnice. Nadále v hygienickém ústavu pracoval jako asistent (1928–42) a 1939 se habilitoval. Vědecké působení byl nucen přerušit a přešel na místo revizního lékaře v Léčebném fondu veřejných zaměstnanců v Praze (1942–45). Po válce byl po čtyřměsíčním působení v hygienickém ústavu ustanoven prozatímním vedoucím Ústavu hygieny Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Tam byl 1947 jmenován mimořádným profesorem se zpětnou účinností od 1946, vedoucím Ústavu hygieny a náčelníkem katedry obecné hygieny Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně (vojenský lékař 1951–58) i prvním přednostou katedry hygieny Lékařské fakulty UK, jímž do března 1965 byl. Do výslužby odešel 1968.

Věnoval se především sérologii, hygieně prostředí, vody, ovzduší a dezinfekci. Příspěvky publikoval mj. v Časopise českých lékařů a ve Vojenských zdravotnických listech. Byl členem několika vědeckých společností, fakultních a ministerských komisí a redakční rady časopisu Československá hygiena. Pomáhal zařizovat hygienickou službu v královéhradeckém kraji.

D: výběr: Vliv ionisujícího záření na některé desinfekční prostředky, in: Vojenské zdravotnické listy 27, 1958, s. 263–267 (s V. Kautem a Š. Švorcovou); učební texty: Hygiena, 1961; Praktická cvičení v hygieně obecné a komunální 1, 1966 (s O. Štrosem); Dozimetrie a ochrana před zářením v nukleární medicíně, 1974 (s kol., 2. vyd. 1976); Základy hygieny záření, 1979 (s V. Hušákem); Radiační hygiena. Učebnice pro střední zdravotnické školy, 1981 (s kol.).

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 172; BSPLF 1, s. 184 (se soupisem díla a literatury); M. Tušl, K sedmdesátinám prof. MUDr. V. D., in: Lékařské zprávy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 13, 1968, č. 1/2, s. 1–2; týž, K sedmdesátinám profesora MUDr. V. D., in: Československá hygiena 13, 1968, s. 248–249; M. Tušl a kol., Zemřel prof. MUDr. V. D., in: tamtéž 20, 1975, č. 2, s. 94.

Gustav Novotný