Verze z 20. 4. 2015, 10:37, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „DOK;“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Diskuse:SACHS von Julius 2.10.1832-29.5.1897