Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EŠKA_Vojtěch_-0.0.0)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EŠKA Vojtěch -0.0.0

Z Personal
Vojtěch EŠKA
Úmrtí 0.0.0
Povolání 27- Hutník nebo metalurg


Vojtěch EŠKA