Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EBERT_Adolf_1838)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EBERT Adolf 1838

Z Personal
Adolf EBERT
Narození 1838
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Adolf EBERT