Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EBERT_Karl_Josef_28.1.1802-1.2.1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EBERT Karl Josef 28.1.1802-1.2.1882

Z Personal
Karl Josef EBERT
Narození 28.1.1802
Úmrtí 1.2.1882
Povolání

53- Historik

62- Osvětový nebo veřejný činitel


Karl Josef EBERT