ECKERT Adolf 18.11.1840-5.2.1910: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Adolf ECKERT
 
| jméno = Adolf ECKERT
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek =  
 +
Eckert Adolf portret.jpg
 
| datum narození = 18.11.1840
 
| datum narození = 18.11.1840
 
| místo narození = Včelákov u Chrudimi
 
| místo narození = Včelákov u Chrudimi

Aktuální verze z 12. 2. 2020, 18:36

Adolf ECKERT
Narození 18.11.1840
Místo narození Včelákov u Chrudimi
Úmrtí 5.2.1910
Místo úmrtí Chrudim
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 515-516

ECKERT, Adolf (též EKERTH), * 18. 11. 1840 Včelákov u Chrudimi, † 5. 2. 1910 Chrudim, zemědělský odborník, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem revírníka na velkostatku knížete Kinského. Absolvoval studia na vyšší reálce a na chemickém odboru polytechniky v Praze. Od podzimu 1868 učil přírodní vědy a 1869 až 1871 správcoval na německo-české hospodářsko-vinařské škole ve Znojmě. Na půl roku nastoupil jako učitel na nově zřízený Pomologický ústav v Praze-Troji. Odstěhoval se do Chrudimi, kde pracoval od října 1871 jako učitel přírodních nauk a od září 1875 jako ředitel dvouleté rolnické školy, jež byla 1885 povýšena na Královskou zemskou střední hospodářskou školu. Vedl i připojenou pokusnou stanici, zimní hospodářskou a zahradnickou školu. Oženil se 1871 s Marií, roz. Tkalcovou, z Dolního Bousova u Sobotky a spolu vychovali čtyři syny, z nichž Jan učil na zimní hospodářské škole a rovněž napsal několik populárních pojednání z oboru zemědělství. 1902 odešel E. na vyžádaný odpočinek a v Chrudimi dožil.

E. se prosadil jako zvelebitel zemědělského školství, od 1883 organizoval kursy zahradnické, štěpařské, podkovářské, mlékařské, hospodyňské, domácího hospodářství a prázdninové pro učitele obecných a měšťanských škol a zasloužil se o vznik jednoleté samostatné hospodyňské školy (1906). Proslul jako propagátor zemědělského pokroku, neboť sledoval vývoj v oborech agrochemie, rostlinná produkce, zemědělská technologie, doporučoval umělá hnojiva a stroje, stýkal se s praktiky a radil jim.

Dále byl znám jako vydavatel, nakladatel a odborný spisovatel. Od 1875 vydával a zpočátku redigoval uznávaný čtrnáctideník a od 1896 týdeník (Českoslovanský) Hospodářský list s podtitulem (Illustrovaný) List věnovaný rolnictví, hospodářskému průmyslu, národnímu hospodářství a samosprávě, k němuž připojil přílohy (Včela chrudimská, Hospodářství v obrazích, Česká hospodyně a České zahradnické listy). Vydával také edice – od 1891 Sbírku drobných spisů hospodářských (70 sešitů) a od 1896 Illustrovanou knihovnu hospodářskou (5 sv., s A. Dokoupilem a K. Šafránkem) – a ročenky vlastní školy. Napsal a publikoval několik samostatných spisů o přípravě vína, výrobě chleba, potaše, oleje, mýdla, pálení vápna a cihel, mléčném hospodářství a sýrařství, škrobařství a octářství, cukrovarnictví, chemii a geodézii pro rolníky, výživě plodin, hnojení a hnojivech či píci, jež sloužily jako učebnice na hospodářských školách a praktikům. Angažoval se ve východočeských zemědělských spolcích a družstvech (např. předsedal Hospodářskému spolku v Pardubicích), hojně přednášel a připravoval výstavy u nás a ve Vídni. Byl zvolen členem Zemědělské rady pro Království české (1885), ředitelství Ústřední hospodářské společnosti v Království českém (1888), okresním kočujícím učitelem a zkoušel kandidáty učitelství na rolnických školách. Za veřejnou činnost obdržel 1902 rytířský kříž Řádu císaře Františka Josefa I. a čestné občanství několika obcí.

D: Z. Kobza, K stému výročí narození A. E., in: VČAZ 16, 1940, s. 607 až 611 (kde neúplný soupis díla); výběr: Pěstování rostlin hospodářských. 4. Pěstování rostlin pícních, 1890; Pěstování cukrovky, 1892; Tuberkulosa zvířat hospodářských a jak lze ji obmeziti, 1894.

L: OSN 8, s. 363–364; HSN 1, s. 718; MSN 2, s. 492; OSND 2/1, s. 340; KSN 3, s. 596–597; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 97–98;M. Vávra, Založení první moravské vinařské školy ve Znojmě, in: Jižní Morava 1973. Vlastivědný sborník, sv. 9, s. 88–95.

P: SOA Zámrsk, sbírky matrik Východočeského kraje, řkt. f. ú. Včelákov, kniha narozených, 1835–1842, sign. 381, fol. 13, pořadové číslo neuvedeno; tamtéž, řkt. f. ú. Chrudim, kniha zemřelých, 1908–1915, sign. 7003, fol. 70, pořadové číslo 30/25.

Gustav Novotný