Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ECKER_Lazarus_1540-1593)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ECKER Lazarus 1540-1593

Z Personal
Lazarus ECKER
Narození 1540
Úmrtí 1593
Povolání

26- Bánský odborník nebo energetik 27- Hutník nebo metalurg

30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství


Lazarus ECKER