Verze z 31. 10. 2019, 12:32, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EDER Alexius 13.8.1629-1690

Z Personal
Alexius EDER
Narození 13.8.1629
Místo narození Mikulov
Úmrtí 1690
Místo úmrtí Mikulov
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 522-523

EDER, Alexius (též Alexius EDER A S. ONUPHRIO, vl. jm. Tobiáš), * 13. 8. 1629 Mikulov, † 1690 Mikulov ?, piarista, pedagog

První vzdělání získal zřejmě na piaristických školách v rodišti. Do řádu vstoupil 1643, avšak kvůli válečné situaci není známo kde, pravděpodobně v Lipníku nad Bečvou. Odtud odešel do nově zřízeného polského noviciátu v hornouherském Podolínci a do Varšavy, jak dokládají řeholní spisy z Varšavy 1645, tedy asi tři roky po založení koleje. V Polsku zůstal zřejmě delší dobu, na kněze byl vysvěcen ve Varšavě 1655, téhož roku získal jáhenské i kněžské svěcení. Prošel jako učitel všemi kolejemi provincie, později dosáhl i významných funkcí. Jako rektor působil v Lipníku nad Bečvou, v 1658 založené koleji ve Slaném nebo v Litomyšli. Od 1686 až do smrti byl provinciálem řádu pro provincii Germania. V té době dokončil vyjednávání o zřízení nových kolejí v Kroměříži a Kosmonosech u Mladé Boleslavi.

L: K. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 22, 34; M. Zemek – J. Bombera – – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631– 1950, Prievidza 1992, s. 21, 52, 221; V. Bartůšek, Piaristická kolej ve Slaném 1658 až 1700 a její rektoři, in: Středočeský sborník historický 36, 2010, s. 44 až 69.

Václav Bartůšek