Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EFTIMIU_Elena_1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EFTIMIU Elena 1904

Z Personal
Elena EFTIMIU
Narození 1904
Povolání

55- Jazykovědec

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Elena EFTIMIU