Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EISENSTEIN_von_August_1830)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EISENSTEIN von August 1830

Z Personal
August EISENSTEIN von
Narození 1830
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


August EISENSTEIN von