Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EISLER_Leopold_11.2.1825-20.6.1909)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EISLER Leopold 11.2.1825-20.6.1909

Z Personal
Leopold EISLER
Narození 11.2.1825
Úmrtí 20.6.1909
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Leopold EISLER